27 Huurcommissie Nijmegen 1917 - 1925


1 Archief


Bestanddelen
Pandendossiers, grotendeels alfabetisch geordend op straatnaam., 1917 - 1925, 6797 omslag
Notulen van de vergaderingen, 1917 - 1918, 1 deel
Notulen van de vergaderingen van kamer I, 1918 - 1925, 7 deel
Notulen van de vergaderingen van Kamer II, 1918 - 1925, 6 deel
Notulen van de gecombineerde vergaderingen van beide Kamers, met bijlagen, 1922 - 1925, 1 omslag
Registers van inkomende en uitgaande stukken, 1917 - 1925, 17 deel
Jaarverslagen over 1921 - 1924, 1922 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de instelling en opheffing van de Huurcommissie, 1917 - 1919, 1923 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de wijziging van de Huurcommissiewet, 1917, 1922 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende de aansluiting van de gemeente Megen, Ubbergen en Bemmel bij de Huurcommissie te Nijmegen, 1920 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende het instellen van een Huurcommisie in Elst, 1921, 1 omslag
Correspondentie met het Ministerie van Justitie aangaande de bevoegdheden van plaatsvervangende leden, 1918, 1 omslag
Correspondentie met de Tilburgse Huurcommissie over de verdeling van de leden over de beide Kamers, 1920, 1 omslag
Staten houdende opgave van de leden van de Huurcommissie, 1921 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming en vervanging van leden van de Huurcommissie, 1917 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende de aanstelling en bezoldiging van klerken en bureaupersoneel en de toelage voor secretaris, 1917 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de inrichting van het kantoor van het secretariaat, 1921, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van het aantal behandelde gavallen door de Huurcommissie, 1917 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende het beschikbaar stellen van ruimte ten behoeve van anderen, 1917 - 1920, 1 omslag
Kasboek, 1917 - 1925, 1 deel