289 Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen 1644 - 1995


1.1 Stukken van algemene aard


Bestanddelen
Ingekomen stukken, 1687 - 1954, 1 omslag
Resoluties en notulen van de vergaderingen van de kerkeraad, 1731 - 1953, 8 deel
Stukken betreffende onenigheid in de Ev. Luth. gemeente te Nijmegen, 1753 - 1755, 4 omslag
Minuten van uitgaande stukken, 1891 - 1894 en 1935, 2 omslag
Protocol van ingekomen en uitgaande stukken, 1867 - 1890, 1 deel
Protocol van door de secretaris van de kerkeraad verzonden brieven, 1935, 1 deel
Notaboek voor de leden van de kerkeraad aangaande: 1. 'Derzelver huijselijke bijeenkomst, 2. De kerkelijke vergadering, 3. De ontvangst der boetens, zo daerin stipuleerd zijn', z.j., 1 deel
Requesten van de Ev. Luth. gemeente aan de Grote Keurvorst Friedrich Wilhelm, Markgraaf van Brandenburg, Ditlof von Alfeldt, afgezant van Denemarken, Friedrich von Heimberg en Lorentz Müller, afgezanten van Lunenburg en Wolfenbüttel, 1666, 1 omslag
Brieven van de Grote Keurvorst, de Deense gezant en de afgezanten van Lunenburg en Wolfenbüttel aan de magistraat van Nijmegen, 1666, 1 omslag
Acte, waarbij de magistraat van Nijmegen toestemming verleent aan de Ev. Luth. gemeente tot vrije godsdienstoefening, 1670 + afschrift, met afschrift van H.W. Sepmeyer, 1909, 31 stuk
Opgaven aangaande de staat van de Ev. Luth. gemeente te Nijmegen, 1906 - 1945, 1 omslag