52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


1.1 Stukken van algemene inhoud


Bestanddelen
Ingekomen stukken, per jaar alfabetisch op naam van de afzender, 1917 - 1951, 36 omslag
Registers van ingekomen stukken, 1910 - 1912, 4 deel
Registers van ingekomen stukken houdende, in geval van vergunningaanvragen, tevens aantekening van afhandeling, 1939 - 1951, 1 katern; 16 deel
Kopieboeken van uitgaande brieven, 1911 - 1915, 2 deel
Minuten van uitgaande stukken, per jaar alfabetisch op naam van de geadresseerden, 1915 - 1951, 66 omslag
Minuten en doorslagen van missiven aan B. en W, 1915 - 1951, 53 omslag
Register van ingekomen en uitgaande stukken, 1944, 1 deel
Agenda's, 1946 - 1951, 9 deel
Controleboeken ten behoeve van de voortgangscontrole, 1946 - 1948, 2 deel
Doorslagen van uitgaande stukken van de dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, duplicaten voor afd. Bouw- en Woningtoezicht, 1949 - 1950, 8 omslag