52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


Rubriek: 1.1 Stukken van algemene inhoud
Archief 52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen
Inventarisnummer 1-36
Beschrijving Ingekomen stukken, per jaar alfabetisch op naam van de afzender
Periode 1917 - 1951
Bereik en inhoud Via de datum op het blokstempel zijn de stukken die ingekomen zijn tussen 1939 en 1951 terug te vinden in de desbetreffende registers; zie inv. nrs. 41- 57. Maar omgekeerd is niet alles wat daarin staat ingeschreven terug te vinden in de ingekomen stukken
Vorm 36 omslag

Bestanddelen
12