815 Gemeenten Druten, Puiflijk, Afferden en Deest 1810 - 1983


4.1.2.2.03 Openbare orde, volksgezondheid en zedelijkheid


Bestanddelen
Ingekomen kabinetsstukken van hogerhand betreffende de voorkoming van een eventuele bolsjewistische revolutie in Nederland, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van hinderwetvergunningen, met tekeningen, 1923 - 1938, omslag
Verordening betreffende de keuringsdienst van vee en vlees te Druten, 1922, 1 katern
Algemene Politieverordening, 1900, 1 katern
Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1905 - 1938, 1 deel
Register van vergunningen voor de verkoop van zwak alcoholische drank, 1905 - 1937, 1 deel
Stukken betreffende de burgerwacht, 1918 - 1921, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1905 - 1906, 1 omslag
Waalbandijk 159 te Druten, vlamovensteenfabriek "de Boschoven", 1928-1931, 1 omslag