960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.2.1 Correctionele rechtspraak


Bestanddelen
Stukken behorende bij een strafproces inzake mishandeling van Gerardus Bergmans, Seger Hofmans en Anna Janssen te Oploo voor de door het keizerlijke gerechtshof te Brussel in deze zaak benoemde rechter van instructie, zijnde de president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1813, 1 omslag
Stukken betreffende verschillende strafgedingen, aanhangig gemaakt bij de rechter van instructie bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1814, 51 omslag
Strafvonissen, gewezen door de rechtbank van de eerste aanleg zitting houdende als rechtbank van correctionele politie te Nijmegen, 1814 - 1838, 25 omslag
Stukken inzake een geschil tussen de deurwaarder C. Moltzer en de Commies-griffier A.J. Most betreffende belediging, 1812 dec 23 - 1813 jan 9, 1 omslag