756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.2.2.12.3.4 Getroffenen door oorlogsgeweld


Bestanddelen
Ingevulde vragenlijst van het Ministerie van Oorlog, sectie krijgsgeschiedenis met gegevens over de inval en de Duitse bezetting en de bevrijding door de geallieerden en publicatie Maldens Nieuws onder andere met betrekking tot het katholieke thuisfront van de strijders in Nederlands-Indië, 1947 - 1948, 1 omslag
Stukken betreffende de samenstelling, organisatie en verdere gang van zaken van de afdeling Heumen en Malden der Nederlandse Vereniging Luchtbescherming, 1941 - 1943, 1 omslag
Rapporten inzake luchtaanvallen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende steun aan oorlogslachtoffers, 1944 - 1961, 1 omslag
Stukken betreffende de Hulpactie Rode Kruis (HARK), circulaires en kennisgevingen van derden, Stichting Herstel Gelderland 1945, verstrekken van uitkeringen door derden in verband met materiële schade, 1943 - 1957, 1 omslag
Rapporten van de luchtbeschermingsdienst van de gemeente Heumen inzake bominslagen tijdens oorlog, 1943 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over aangetroffen, begraven of naar familie overgebrachte gesneuvelden en alle daarbij voorkomende werkzaamheden, 1940 - 1942, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van uitkeringen aan oorlogsslachtoffers ten behoeve van hun levensonderhoud en verstrekt door het Districtbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, 1945 - 1948, 1 pak; 1 omslag