1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


1.2.1.1 Registers


Bestanddelen
Perceelsgewijze kadastrale leggers Angeren, 1880 - 1970, 6 deel
Perceelsgewijze kadastrale leggers Doornenburg, 1880 - 1970, 7 deel
Perceelsgewijze kadastrale leggers Bemmel, 1880 - 1970, 11 deel
Perceelsgewijze kadastrale leggers Ressen, 1880 - 1970, 3 deel