960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 385
Beschrijving Lijkrede gehouden ter gelegenheid van de begrafenis van Mr. Daniel Maubachius Ouaet, president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen
Periode 1813, juni 16
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag