960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 299
Beschrijving Protocol, houdende de akten van depôt, welke al of niet gratis zijn opgemaakt voor de ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen gedeponeerde stukken
Periode 1823, maart 11 - 1826, december 8
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel