1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 409
Beschrijving Plakkaten, ingekomen bij en concept-publicatiën uitgegaan van de magistraat van Nijmegen; met terzake gevoerde briefwisseling
Periode 1571 - 1572
Bereik en inhoud
Hieronder ook enkele gedrukte plakkaten. De concept-publicatiën handelen, behalve over de in de plakkaten vermelde onderwerpen, o.a. over het schoonhouden der straten, inschrijving der nieuw ingekomen burgers, en de aanleg van een gracht tussen de Boddelpoort en het St. Stevenspoortje.
Regest nr. 799; brievenlijst nrs. 1441, 1449, 1468 en 1469.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 omslag
Auteursrecht Publiek Domein
Fysieke staatRaadpleegbaar; licht mechanische schade