960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 370
Beschrijving Naamlijsten en personeelsstaten van de rechterlijke ambtenaren in het arrondissement Nijmegen, gehouden ter griffier van de rechtbank van eerste aanslag te Nijmegen
a. Naamlijst van de vrederechters en griffiers in het arrondissement Nijmegen, 1818
b. Tableau van de advokaten en procureurs, welke zijn geadmitteerd en beëdigd bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, ingevolge Z.M. Besluit d.d. 25 februari 1817, 1820
c. Nominatieve lijst van deurwaarders, geadmitteerd bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, welke uit krachte van Z.M. Besluit d.d. 25 februari 1817 de voorgeschreven eed hebben afgelegd, 1821
d. Naamlijst der notarissen in het arrondissement Nijmegen, 1822
e. Naamlijst van de plaatsvervangers van de vrederechters in het arrondissement Nijmegen, [ca. 1820]
f. Staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arrondissement Nijmegen strekkende tot betaling van hun traktementen, 1828 - 1831, 1836
Periode 1818 - 1836
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag