510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


Rubriek: 1.1 Nederduits Gereformeerde gemeente Nijmegen (stad)
Archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1172-1176
Beschrijving Trouwboeken
Periode 1592 - 1739
Bereik en inhoud Vanaf 20 mei 1660 bestaan deze registers uit afschriften samengesteld uit de zogenaamde 'originele kleyne boekjens' (zie ook inv.nrs. 1177-1183), gewaarmerkt door predikant R. Toe Laer.
Vorm 5 deel

Bestanddelen