2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Rubriek: 1.2.2.19.1.5.3 Militaire dienst
Archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189-9251
Beschrijving 'Militieregisters', inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten van ingeschrevenen, vanaf 1863 lotingsregisters en, voor zover aangelegd, registers van uitspraken van de militieraad
Periode 1815 - 1888
Bereik en inhoud In de jaren 1817-1820 werd onderscheid gemaakt tussen stad en schependom; in de jaren 1817-1819 bovendien tussen de klassen 1-5 der dienstplichtigen. Vanaf 1863 is het inschrijvingsjaar een jaar vroeger dan het lichtingsjaar.
Vorm 63 band

Bestanddelen