960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 222-235
Beschrijving Duplo van het repertoire van Nicolaas Gerrit Francken, notaris te Elst, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement Nijmegen
Periode 1824 - 1837
Vorm 14 deel

Bestanddelen