1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003


Archief 1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen
Inventarisnummer 304-306
Beschrijving Stukken betreffende A.J. van Dongen
Periode 1969 - 1987
Vorm 3 omslag

Bestanddelen