960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.4 Huishoudelijke zaken
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 236-245
Beschrijving Protocol van depôt aangaande de ter griffie gedeponeerde duplo's van repertoires der notarissen in het arrondissement Nijmegen; geparafeerd door de president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen
Periode 1824 - 1825, 1827 - 1838
Vorm 10 deel

Bestanddelen