960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 548-572
Beschrijving Akten inzake verzegeling en ontzegeling van nalatenschappen
Periode 1811, 1814 - 1836, 1838
Vorm 25 omslag

Bestanddelen
12