960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.4 Vredegerecht te Nijmegen


Bestanddelen
Repertoire, waarin door de griffier van het vredegerecht te Nijmegen zijn aangetekend alle akten, door hem ontvangen en geregistreerd, verwijzend naar soort en datum der partijen, ingevolge art. 49 der wet d.d. 22ste frimaire 7e jaar, 1811 - 1838, 1 omslag
Akten inzake bevrediging, 1811, 1814 - 1836, 1838, 25 omslag
Akten inzake deurwaardersexploiten, 1811, 1814 - 1822, 1829, 1831 - 1836, 1838, 18 omslag
Akten inzake eedsafleggingen, 1811 - 1812, 1814 - 1836, 1838, 26 omslag
Akten inzake familieraden, 1811, 1814 - 1836, 1838, 25 omslag
Akten inzake verzegeling en ontzegeling van nalatenschappen, 1811, 1814 - 1836, 1838, 25 omslag
Akten inzake volmachten, 1811, 1814 - 1821, 1823, 1825, 1828 - 1836, 1838, 21 omslag
Akten inzake notoriteit, 1811, 1814 - 1836, 1838, 25 omslag
Akten inzake zittingen van het vredegerecht, 1811, 1814 - 1836, 1838, 25 omslag
Circulaires, uitgegeven door Mr. W.S.J. Moorrees in zijn hoedanigheid van officier van justitie te Nijmegen en A.W. Philipse in zijn hoedanigheid van procureur-generaal bij het Hooggerechtshof te 's-Gravenhage, 1816 juli 3 - 1821, oktober 17, 1 omslag
Akten inzake benoemingen, 1818, 1 omslag
Akten inzake certificatie, afgegeven door de burgemeester van Nijmegen, F.W. van Nijvenheim, 1815 - 1818, 4 omslag
Akten inzake depôt, 1821, 1 omslag
Akten inzake emancipatie, 1811, 1814, 1817, 1819, 1821, 1822, 1829, 1832, 1835, 9 omslag
Akten inzake enquête, 1811, 1 omslag
Akten inzake getuigenverhoren, 1814, 1820, 1826, 1828, 1829, 1834, 1836, 7 omslag
Akten inzake inbeslagnamen van nalatenschappen, 1816, 1818, 1819, 3 omslag
Akten inzake deponering van testamenten, 1814, 1815, 1824, 1825, 4 omslag
Akten inzake publieke verkoop van onroerende goederen, 1824 - 1831, 1836, 1838, 10 omslag
Stukken ingekomen bij de vrederechter, 1816 - 1838, 1 pak