960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.3.2 Voluntaire rechtspraak
Serie: 414-422 Allerhande stukken betreffende zaken behandeld voor de rechtbank van koophandel te Nijmegen, 1811 - 1838, 9 deel
Geen informatie beschikbaar.