371 Heerlijkheid Heumen 1414 - 1769


Rubriek: 2 Eigendommen
Serie: 2358-2382 Overdrachten van landerijen, behorende tot de heerlijkheid Heumen, 1635 - 1753, 20 charter; 13 stuk; 4 omslag
Archief 371 Heerlijkheid Heumen
Inventarisnummer 2373
Beschrijving Een hof, genaamd "De Kievitshof"
Periode 1682
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.