960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 479-496 Akten inzake deurwaardersexploiten, 1811, 1814 - 1822, 1829, 1831 - 1836, 1838, 18 omslag
Geen informatie beschikbaar.