1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Serie: 221-322 Brieven ingekomen bij, en minuten van brieven uitgegaan van de magistraat van Nijmegen, 1502 - 1795, 103 omslag
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 229
Beschrijving 1545
Periode .
Bereik en inhoud Zie ook brievenlijst nrs. 202, 317, 330; Zie gedrukte inventaris dl. IV, laatste blz. Erratum: no. 317 en no. 330. Lees 1545 in plaats van 1555
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 omslag
Auteursrecht Publiek Domein