80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


Rubriek: 2.3 Officiële rapporten.
Serie: 33-33 Rapport van Major-General James Gavin betreffende het verloop de "Operation Market" over de periode 17 September - 16 October 1944 (33.A), en de hierop betrekking hebbende "G.2-Reports" over de periode 17 september - 8 November 1944 (33.B-1 + 33.B-2)., 1944, 3 omslag
Archief 80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Inventarisnummer 33
Beschrijving Rapport van Major-General James Gavin betreffende het verloop de "Operation Market" over de periode 17 September - 16 October 1944
Periode 1944
Bereik en inhoud Rapport omvat 8 pagina's
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 omslag