1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


2 Keuren, ordonnantiën en publicatiën


Bestanddelen
Concept-publicatie van de maire betreffende een aan te brengen feestverlichting, 1811,
Ordonnantiën en publicatiën, uitgevaardigd door de magistraat van Nijmegen, 1764 - 1794, 1807, 1 omslag
Publicatiën, uitgegaan van de stad Nijmegen, 1614 - 1806, 1 omslag
Tweede keurboek der stad Nijmegen, 1528 - 1586, 1 deel
"Register van zommige ordonnantiën der stad Nijmegen", (ca. 18e eeuw), 1 stuk
Verordening ter bewaring van de orde en de veiligheid binnen de stad, 1728, 1 stuk
Akte, waarbij stadhouder Karel van Brimeu, op verzoek der stad Nijmegen, een ordonnantie geeft op de wijze van arrest en de purge daarvan, benevens de strafbepalingen vaststelt bij verlating van arrest zonder borgen te hebben gesteld, 1570, 1 charter
Ordonnantie op transitogoederen, 1573, 1 stuk
Ordonnantie op de verpachting van de impost van het meten van hout, turf enz., (ca. 1700), 1 stuk
Ordonnantie op het verhuren van dienstboden en minnemoers, 1671, 1704, 1 stuk
Stukken betreffende de ordonnantie op het zegel, (ca. 18e eeuw), 1 omslag
Minuut-publicatiën van de magistraat van Nijmegen, (ca. 18e eeuw), 1 omslag
'Alde koerboeck', eerste keurboek, 14e - 16e eeuw, 4 katern
Derde keurboek der stad Nijmegen, vastgesteld 1581, voortgezet 1586, 1581 - 1586, 1 deel
Overdrachtsboek der stad Nijmegen, aangelegd in 1558, 1558 -, 1 deel
'Ordonnantien en privilegien der Stad Nijmegen', fragmenten van een afschrift van het keurboek der stad Nijmegen, (ca. 16e eeuws), 2 band
Latere afschriften van het keurboek der stad Nijmegen, 16e - 19e eeuw, 26 deel; 3 omslag
Publicatieboek der stad Nijmegen, 1688 - 1812, 6 deel