Rubriek: 2.2 Activiteiten in Rotary-verband
Archief 1043 Rotary Club Nijmegen
Inventarisnummer 130
Beschrijving 'Attendance-lijsten', halfjaarlijkse, jaarlijkse en meerjaarlijkse staten van de opkomstpercentages van de leden op lunch- en andere bijeenkomsten
Periode 1961 - 2010
Voorwaarden voor raadpleging Niet openbaar tot 1/1/2024, voor raadpleging van het archief is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van het bestuur van Rotary Club Nijmegen.