131 Arbeidersbouwvereniging De Gezonde Woning Nijmegen 1911 - 1982


1.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


Bestanddelen
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1913 - 1937, 1940, 14 omslag
Ingekomen stukken, 1914 - 1938, 18 omslag
Diverse stukken, hoofdzakelijk ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, geordend op jaar, 1918 - 1979, 57 omslag
Afschriften van uitgaande stukken, 1934 - 1938, 5 omslag
Correspondentie met Burgemeester en Wethouders, 1942 - 1978, 1 omslag
Correspondentie met de Openbare Nutsbedrijven, 1952 - 1965, 1 omslag
Correspondentie met de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, 1953 - 1976, 1 omslag
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1955 - 1958, 1 omslag
Circulaires van De Gezonde Woning, 1959 - 1963, 1 omslag
Correspondentie met de Nationale Woningraad, 1959 - 1964, 1 omslag
Circulaires van het Rijk, 1972 - 1980, 1 omslag
Circulaires van de Nationale Woningraad, 1981 - 1982, 1 omslag