196 Familie Weve 1839 - 1997


1.3.2.2.1 Het Valkhof


Bestanddelen
Afschrift van een brief van jonkheer V. de Stuers te Den Haag betreffende een artikel van Hasak in het Zeitschrift für Christliche Kunst over de Valkhofkapel, 1912, 1 stuk
Overdruk van de boekbespreking 'Het Valkhof te Nijmegen' in de Nederlandsche Spectator, nr. 39, 1898 door H.D.J. van Schevichaven, gemeentearchivaris van Nijmegen, betreffende het boek 'Het Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen' door Konrad Plath, 1898, 1 stuk
Artikel 'Portierswoning met toegangspoort aan het Valkhof te Nijmegen' in het Bouwkundig weekblad, orgaan van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, jaargang 21, nr. 13, 1901, 1 stuk
Concept van een niet gepubliceerd artikel 'Nijmegen en haar burcht', [circa 1920], 1 omslag
Opgravingsverslag 'Ontgravingen van de ruïne der Romaansche Kapel op het Valkhof te Nijmegen in Sept. 1895', 1895, 1 stuk
Brieven van [J. Flock] te Bonn en aantekeningen van J.J. Weve over de steensoorten van zuilen en kapitelen van het Valkhof, 1912, 1 omslag
Concept van een niet gepubliceerd artikel 'Het Valkhof te Nijmegen', 1926, 1 katern
Aantekeningen over het Valkhof, in het bijzonder ten behoeve van het manuscript ‘De Valkhofburcht te Nijmegen' [circa 1910–1925] met financiële aantekeningen en rekeningen betreffende opgravingen op het Valkhof [1910-1911] en opgravingstekeningen van het tufstenen muurwerk bij Burgerlust [1920-1921], [circa 1910 - 1925], 1 omslag
Correspondentie met Paul Clemen, Provinzialkonservator der Rheinprovinz te Bonn, betreffende het Valkhof, alsmede een overeenkomst met Clemen namens de Deutschen Verein für Kunstgeschichte over een Duitstalige publicatie over de Nijmeegse palts, 1911 - 1916, 1926, 1 omslag
Stukken betreffende de restauratie van de Karolingische kapel op het Valkhof, 1901 - 1906, 1 omslag
Brief van G.M. Kam, ondernemer en amateurarcheoloog te Nijmegen, betreffende op het Valkhof gevonden Romeinse munten, 1912, 1 stuk
Concept van het artikel 'De Valkhofkapellen', gepubliceerd in Ons Nederland, jaargang 5, nr. 1, met losse aantekeningen, 1932, 1 omslag
Fragmenten van het manuscript 'De Valkhofburcht te Nijmegen', 1925, 1 omslag
Aantekeningen over het boek 'Het Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen' van Konrad Plath, [1898], 1 omslag
Overzichten en uittreksels van de burggraaf- en stadsrekeningen betreffende het Valkhof, [circa 1910], 1 omslag
'Inhoud der portefeuille-Valkhof', lijst van afbeeldingen behorend bij het manuscript 'De Valkhofburcht te Nijmegen', 1925, 1 stuk
Aantekeningen over de datering van de beide kapellen op het Valkhof en over ‘Joh. Isaci Pontani Historiae Gelriae’, [circa 1920], 1 omslag
Brieven van landgerichtsrat Wilhelm Spies betreffende de mogelijkheid tot plaatsing van een maquette van het Valkhof in het Rhein-Museum te Koblenz, 1915 - 1916, 1 omslag
Brieven van Heinrich Wirtz te Düsseldorf-Grafenberg betreffende het Valkhof, 1914, 1 omslag
Brieven van H.L. Visser van het Laboratorium voor scheikundig en microscopisch onderzoek te Nijmegen betreffende het door hem verrichte grondonderzoek op het Valkhof, met aantekeningen, 1905, 1 omslag