1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.08.3 Wezen. Achtergebleven en achtergelaten minderjarigen


Bestanddelen
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Opvangvoorziening Nijmegen, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Jongerenopvanghuis Nijmegen (J.O.N.), 1981 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling door de gemeente bij verzoeken om machtigingen, te verstrekken door Gedeputeerde Staten van Gelderland aan De Beide Weeshuizen, voor het vestigen van zakelijke rechten op eigendommen, met uitzondering van erfpacht en hypotheek van De Beide Weeshuizen, 1950 - 1977, 2 omslag
Stukken betreffende het kinderdagverblijf 'De Kloek' van De Beide Weeshuizen, 1968 - 1984, 7 omslag
Stukken betreffende de beoordeling door de gemeenteraad van Nijmegen van de jaarrekeningen van De Beide Weeshuizen, 1944 - 1981, 4 omslag
Stukken betreffende het beoordelen door de gemeenteraad van Nijmegen van de begrotingen van De Beide Weeshuizen over de jaren 1945-1981, 1944 - 1980, 4 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van machtigingen door Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake verkrijging en verlies van eigendommen van De Beide Weeshuizen, met vermelding van naam van eigendom en (ver)koper, 1947 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming, herbenoeming en ontslag van regenten van De Beide Weeshuizen, 1947 - 1984, 5 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling door de gemeente Nijmegen bij verzoeken om machtigingen, te verstrekken door Gedeputeerde Staten aan De Beide Weeshuizen, om toestemming inzake verhuur van eigendommen van De Beide Weeshuizen, per jaar geordend, 1946 - 1976, 2 omslag
Stukken betreffende de subsidieverlening aan Stichting Jongerenopvanghuis Nijmegen (wegloophuis - J.O.N.) over de jaren 1981-1984, 1980 - 1987, 2 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling door de gemeente bij de verzoeken om machtigingen, te verstrekken door Gedeputeerde Staten van Gelderland aan De Beide Weeshuizen inzake onderhoud, verbetering, herstel, verlichting, etc. van eigendommen van De Beide Weeshuizen, 1946 - 1970, 2 omslag
Stukken betreffende het kleuterdagverblijf voor geestelijk gehandicapte kinderen 'Stijntje Buys' van De Beide Weeshuizen, 1964 - 1984, 2 omslag
Stukken betreffende het personeel van De Beide Weeshuizen met uitzondering van de secretarisrentmeester, 1946 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende het reglement op het beheer en bestuur van De Beide Weeshuizen, 1920 - 1962, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van een nieuw reglement op het beheer en bestuur van De Beide Weeshuizen (raadsbesluit 1 september 1965), 1962 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende De Beide Weeshuizen, 1947 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende Stichting Jongerenopvanghuis Nijmegen (wegloophuis - J.O.N.), 1983, 1 omslag
Stukken betreffende het goedkeuren door Burgemeester en wethouders van de verkoop van de hoofdgebouwen in 1952 en de aankoop van pand Van Spaenstraat 7 in 1983 door De Beide Weeshuizen, 1952, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van een machtiging door Gedeputeerde Staten van Gelderland aan De Beide Weeshuizen voor de verkoop van het eeuwigdurend erfpachtsrecht van de boederij de 'Kleine Diervoort' te Overasselt aan P. Janssen, 1954, 1 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling door de gemeente bij de verzoeken om machtigingen, te verstrekken door Gedeputeerde Staten van Gelderland aan De Beide Weeshuizen inzake hypotheekverlening met vermelding van de naam van de schuldenaar, 1946 - 1964, 1 omslag
12