1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.04 Getroffenen door oorlog


Bestanddelen
Stukken betreffende een hulpverleningsactie voor het door oorlog getroffen dorp Paschalis in Griekenland en de afrekening van kosten die zijn gemaakt na het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 en in verband met de oorlogshandelingen vanaf 20 september 1944, 1946 - 1953, 1 omslag
Stukken betreffende de zorg voor burgerslachtoffers van de oorlog 1940-1945, [circa 1947] - 1972, 1 omslag
Circulaires van het rijk betreffende de zorg voor oorlogsslachtoffers 1940-1945 en gerepatrieerden, 1955 - 1964, 1 omslag
Declaraties aan het rijk inzake de steunverlening aan gezinnen van gerepatrieerde Nederlanders, 1953 - 1964, 1 omslag
Declaraties aan het rijk inzake de steunverlening aan voormalige evacués, 1955 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende aanvragen van vergoedingen voor in de Tweede Wereldoorlog geleden schaden door diverse personen, 1948 - 1967, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van medewerking aan hulpverleningsacties van derden ten behoeve van burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 1949 - 1956, 1 omslag
Declaratie aan het rijk inzake uitgaven in 1945 ten behoeve van de Pensioenraad en een opgave aan het rijk van in 1947 nog te verrekenen declaraties over de periode 1942-1945 inzake de hulpverlening aan burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, 1947, 1 omslag
Declaraties aan het rijk betreffende verleende uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, 1944 - 1946, 11 omslag
Declaraties aan het rijk betreffende personeels- en andere uitgaven ten behoeve van de huisvesting, evacuatie en voedselvoorziening van oorlogsslachtoffers, 1944 - 1948, 1 omslag
Stukken betreffende diverse verrekeningen en terugbetalingen met betrekking tot de zorg voor burgerslachtoffers, 1945 - 1951, 1 omslag
Voor kennisgeving aangenomen stukken van de Nederlandse Bakkerij Stichting betreffende de oorlogsschade aan bakkerijen en gemengde bedrijven, 1948, 1 omslag
Stukken betreffende het Comité‚ Nederland Helpt Indië, 1945 - 1949, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Pelita, 1947 - 1971, 1 omslag
Stukken betreffende comité‚'s en instellingen voor de behartiging van de belangen van burgers die oorlogs-, bezettings-, defensie- en verzetsschade hebben geleden, 1946 - 1952, 1 omslag
Personeeldossier', stukken betreffende de hulpverlening aan diverse door de oorlog 1940-1945 getroffen personen en gezinnen, 1946 - 1959, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Hulp aan Gerepatrieerden, 1950 - 1952, 1 omslag
Stukken betreffende geldelijke hulp en hulp in natura aan getroffenen na de bevrijding van Nijmegen in september 1944, 1944 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende diverse acties, schenkingen en adopties van derden ter verlening van geldelijke en materiële hulp aan getroffenen na de bevrijding van Nijmegen in september 1944, met uitzondering van de adoptie van Nijmegen door Albany (Verenigde Staten), 1945 - 1948, 5 omslag
Stukken betreffende de adoptie van Nijmegen door Albany NY (Verenigde Staten), 1945 - 1956, 6 omslag