1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.05 Nederlanders uit den vreemde


Bestanddelen
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening, 1981 - 1984, 1 omslag
Notulen van de vergaderingen van de bestuurs- en begeleidingscommissie van het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beoepsoefening, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1976 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de stichting van een Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.) in Nijmegen, de instelling van een beheerscommissie daarvoor en de eerste aanstelling van personeel, 1975 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende een rapport 'Evaluatie CBBS Nijmegen 1976-1978' van de Commissie van Beheer van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1978, 1 omslag
Rapport 'Evaluatie CBB' van H. de Graaf van het Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek, 1979, 1 stuk
Stukken betreffende de instelling van een Bestuurs- en Begeleidingscommissie van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.) als bedoeld in artikel 61, lid 1a, van de Gemeentewet en de vaststelling van een verordening regelende de taak, de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissie bij raadsbesluit van 26 juni 1980, 1978 - 1980, 1 omslag
Stukken betreffende de huisvesting van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.) in het Streekcentrum in Zwanenveld, 1976 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de huisvesting van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.) in het Vormingscentrum De Goffert aan de Ploegstraat 1 en een gedeelte van de voormalige schoenfabriek van Swift N.V. aan de Muntweg 65, een kort geding van de Stichting ter Verzorging van Mater Amabilisscholen tegen de gemeente ter ontruiming van het pand aan de Ploegstraat en de herhuisvesting van het centrum in een schoolgebouw aan de Rivierstraat 81, 1977 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de financiële voorbereiding van de bouw en inrichting van een semipermanente praktijkhal aan de Rivierstraat 81 ten behoeve van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1978 - 1980, 1 omslag
Stukken betreffende de officiële opening van een semipermanente praktijkhal ten behoeve van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.) aan de Rivierstraat 81, 1981, 1 omslag
Vergaderstukken van de Commissie van Beheer van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1976 - 1980, 6 omslag
Stukken betreffende de instelling en samenstelling en vergaderstukken van de Projectgroep Beheersvorm Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1980, 1 omslag
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1981 - 1984, 3 omslag
--
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het project Ina Tuni van de Stichting Jajasan dari Organisasi-Organisasi Maluku Selatan di Nijmegen, 1983,
Vergaderstukken van de Bestuurs- en Begeleidingscommissie van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie(C.B.B.S.), 1980 - 1984, 4 omslag
Vergaderstukken van de staf van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1976 - 1981, 4 omslag
Jaarverslag van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1981, 1 stuk
Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van het Centrum voor Beroepsoriëntatie, Beroepsoefening en Studieoriëntatie (C.B.B.S.), 1976 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de zorg voor Zuid-Molukkers, 1970 - 1983, 1 omslag