1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.06 Vreemdelingen


Bestanddelen
Stukken betreffende de zorg voor vreemdelingen, 1948 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de opvang van Vietnamese bootvluchtelingen, 1979 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Vereniging van Vietnamese Bootvluchtelingen Pham Thi Hoai, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Werkgroep Nederlandse Vrijwilligers, 1983 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van medewerking aan diverse acties en maatregelen met betrekking tot de zorg voor vreemdelingen in het buitenland, 1952 - 1980, 5 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Werkgroep Latijns-Amerikaanse Vluchtelingen, 1980, 1 omslag
Stukken betreffende de zorg voor buitenlandse werknemers, 1969 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van eenmalige subsidies aan diverse personen en instellingen ten behoeve van de zorg voor buitenlandse werknemers, 1974 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van een ‘Beleidsnotitie Buitenlandse Werknemers’ bij raadsbesluit van 21 mei 1981, 1979 - 1981, 1 omslag
Rapporten, brochures, enquêtes, verslagen, etc. betreffende de zorg voor buitenlandse werknemers, 1964 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende problemen rond de toenemende vestiging van buitenlandse werknemers in oude wijken in het algemeen en in Bottendaal in het bijzonder, 1968 - 1975, 1 omslag
Stukken betreffende een stageonderzoek 'Gast?? Onderzoek naar huisvestings-, onderwijs- en gezondheidszorgsituatie van buitenlandse werknemers in Nijmegen' door vier sociologiestudenten in samenwerking met de Raad voor Maatschappelijke Opbouw, 1973 - 1976, 8 omslag
Stukken betreffende problemen met betrekking tot de activiteiten van de Turkse organisatie Grijze Wolven, 1978 - 1980, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Gezondheidsteam Bottendaal ten behoeve van het project Turkse Tolk in Bottendaal, 1979 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers (S.B.B.W.), 1969 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidies aan de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers (S.B.B.W.), 1966 - 1984, 4 omslag
Stukken betreffende niet doorgegane plannen tot huisvesting van buitenlandse werknemers in een door de N.V. Philips te bouwen woonoord dan wel in een door de Stichting Buitenlandse Werknemers (S.B.B.W.) van de Paters Capucijnen aan te kopen pand aan de Schependomlaan 49, 1969 - 1973, 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Gastarbeidwinkel, 1976 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Gastarbeidwinkel, geordend op subsidiejaar, 1977 - 1985, 3 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Werkgroep Vrouwen van de Stichting Gastarbeidwinkel, 1981 - 1982, 1 omslag