1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


Rubriek: 2 Archief van de gemeente-ontvanger 1849-1937
VerwervingOverbrenging 2018
SelectieUit het archiefblok tot 1938 zijn na de beschrijving in 1940 en voor de overplaatsing in 2016 stukken vernietigd. Het overzicht van de vernietigde stukken bevindt zich in de inventaris van Smeets uit 1940. De archiefblokken 1938-2000 zijn door de bewerking in 2005 en door de toepassing van voorselectie door de registratuurafdeling geschoond overgeplaatst naar het regionaal Archief Nijmegen. Bij de bewerking in 2017 is, op een enkel dubbel stuk na, geen verdere selectie meer toegepast.
OrdeningDe beslissing om de archiefblokken 1795-2000 in één toegang op te nemen, betekende het inéénschuiven van de inventarissen van 1940 en 2005 en de toegangen 1977-1990 en 1991-2000 uit DocMan. De aparte archiefblokken bepalen de hoofdstructuur van de nieuwe toegang. De gemeente Mook en Middelaar ging in 1938 over op de ordening van haar archief volgens de onderwerpsgewijze archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de overplaatsing in 2016 waren de archiefblokken 1938-2000 geordend volgens de versie 1992 van deze code. De rubricering volgens deze code is grotendeels gehandhaafd, maar wel gestroomlijnd zodat de subrubrieken binnen de hoofdrubrieken zoveel mogelijk gelijk zijn. Ook de klassering van de afzonderlijke stukken is zoveel mogelijk gelijk gebleven, zij het dat inconsistenties zijn gecorrigeerd. Deze correcties betroffen vooral bestanddelen aangaande de oorlogs- en wederopbouwperiode in het archiefblok 1937-1976. De nummering van de bestanddelen in het archiefblok tot 1938 is gelijk gebleven. De bestanddelen vanaf 1938 zijn vernummerd. Bij de beschrijvingen in de nieuwe toegang zijn, bij wijze van concordans, de oude nummers en rubriceringen opgenomen aan de beheerskant van het archiefsysteem. De oude inventarissen uit 1940 en 2005 zijn ook opgenomen in het archief.
BronnenR.M. Delahaye, De archieven in Limburg, Alphen aan den Rijn, 1986
C.W. de Vries en G.A. van Poelje, Bronnen tot de kennis van de Gemeentewet, Rotterdam 1931.
M.J.A.V. Kocken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur. Proeve van een geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, ’s-Gravenhage 1973.
Irmgard Hantsche, Geldern-Atlas , Karten und Texte zur Geschichte eines Territoriums, Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend Nr, 103, Geldern 2003.
A.G.W.F. Smijers, Natuurlijk Verbonden. 200 jaar gemeente Mook en Middelaar, Mook 2000.