196 Familie Weve 1839 - 1997


1.4.2.3 Karel Jacobus Hubertus Marie (Karel) Weve (1889-1984) x Maria Jacoba Josepha (Mies) Terwindt (1893-1944)


Bestanddelen
Stukken betreffende de bemoeienis van Karel Weve als notaris bij de afhandeling van de nalatenschap van Stephanus Martinus van Wijck te Den Haag, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overleden op 6 februari 1904, 1929, 1 omslag
Stukken betreffende het huwelijk, met foto's, 1918, 1 omslag
Liedteksten betreffende de viering van het koperen en zilveren huwelijksfeest, 1930, 1943, 1 omslag
Handgeschreven en getypte liedtekst betreffende de viering van de vijftigste verjaardag van Mies Terwindt, 1943, 1 omslag
Franstalig bewijs van de verstrekking door de Societé des Religieuses Auxiliatrices du Purgatoire te Parijs van het eerste diploma aan Mies Terwindt, 1928, 1 stuk
Rekening-courantboekje met notaris W.S.A. van Eck te Den Haag betreffende het aandeel kantoorsalaris dat Karel Weve rechtmatig toekomt, 1878 - 1913, 1 deel
Kwitantieboekje, 1913 - 1953, 1 deel
Afschrift en uittreksel van een testament van Karel Weve, 1918, 1 omslag
Uittreksel uit het geboorteregister van Nijmegen betreffende Karel Weve, 1889, 1 stuk
Rijbewijs van Karel Weve, 1972, 1 omslag
Prijzen Nederlands, Latijnse thema en voordracht, behaald door Karel Weve aan het Canisius College, 1907, 1 omslag
Gekleurde tekeningen van de zesjarige Carel voor zijn opa [Karel Weve], [circa 1980], 1 omslag
Inschrijvingsbiljet van Karel Weve voor de Nationale Militie, 1908, 1 stuk
Oorkonde 'Eene eervolle vermelding', behaald door Karel Weve aan het Canisius College, 1904, 1 stuk
Speldje van Karel Weve, ontvangen als lid van de ANWB, [circa 1975], 1 stuk
(Koninklijke) onderscheiding van vermoedelijk Karel Weve, [circa 1950], 1 stuk
Losse stempels met initialen van Karel Weve, [circa 1950], 1 omslag
Uittreksels uit het bevolkingsregister van de gemeente Nijmegen van 7 maart 1893 betreffende Mies Terwindt, 1893, 1923, 1 omslag
Briefkaarten van diverse personen, 1930 - 1970, 1 omslag
Foto's van het gezin, 1914 - 1972, 1 omslag
12