1054 Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting 1949 - 1984


Bewaarplaats kopieenFoto's uit de volgende inv.nrs. zijn gescand en opgenomen in de Beeldbank van het RAN (tussen haakjes de daarbij behorende F-nummers): vrl.inv.nr. 521 (F28901, F28993, F28994, F28997, F29005-F29008) vrl.inv.nr. 6868 (F85332-F85334) vrl.inv.nr. 7305 (F85889-F85891) vrl.inv.nr. 7337 (F86000-F86002) vrl.inv.nr. 7339 (F86008-F86027) vrl.inv.nr. 7348 (F86003-F86007) vrl.inv.nr. 7351 (F86028-F86035) vrl.inv.nr. 6828 (F85322-F85328) vrl.inv.nr. 7386 (F86038-F86039)
Verwante archievenDe bij het archief van Publieke Werken en Volkshuisvesting Gemeente Nijmegen als gedeponeerd aangetroffen archieven zijn als gedeponeerde archieven bij het RAN geplaatst onder archiefnr.: 261: Vereniging Vivat Noviomagum Nijmegen 263: Comité Nijmegen 1850 jaar stad (PWV)