2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Rubriek: 1.2.2.4.1 Regulering van het alcohol- en tabaksgebruik
Archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 18070
Beschrijving Nemen van tijdelijke maatregelen ten gunste van door de oorlogshandelingen getroffen houders van drankwetvergunningen en -verloven
Periode 1944 - 1945
Vorm 1 omslag