1043 Rotary Club Nijmegen 1931 - 2011


Rubriek: 2.2 Activiteiten in Rotary-verband
Voorwaarden voor raadplegingVoor raadpleging van het archief is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van het bestuur van Rotary Club Nijmegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1043 Rotary Club Nijmegen 1931 - 2011, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….