80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


Rubriek: 2.3 Officiële rapporten.
Archief 80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Inventarisnummer 36
Beschrijving Rapport van G.C. Klopper, technisch ambtenaar van Gemeentewerken belast met de technische dienst bij de L.B.D., betreffende de werkzaamheden van de ploegen I-II- en IV van de vaste kern der Luchtbeschermingsdienst te Nijmegen, dienst doende op de piketpost aan de Hugo de Grootstraat op 17 en 18 September 1944.
Periode 1946
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 omslag