960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.5 Rechtbank van enkele politie te Nijmegen
Serie: 685-708 Akten inzake politievonnissen, 1811, 1814 - 1824, 1826 - 1835, 1837 - 1838, 24 omslag
Geen informatie beschikbaar.