756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.1.1.2 College van Burgemeester en Wethouders


Bestanddelen
Agenda's van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders, 1893, 1933, 2 omslag
Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders, 1826 - 1934, 13 deel
Klapper op de notulen van het verhandelde in de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders (?), 21 jan 1924 - 22 mrt 1926, 1 deel
Besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders, 1924 - 1941, 2 band
Presentielijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders, 1851 - 1904, 1920 - 1947, 3 deel