324 Doopsgezinde Gemeente Nijmegen 1840 - 2003


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Archiefvormer Doopsgezinde gemeente Nijmegen (1602)
Periode 1840 - 2003
Bereik en inhoud Het archief bevat notulen van de kerkenraad en ledenvergaderingen, ledenregisters, enkele financiële stukken en veel stukken correspondentie met andere religieuze instellingen.
Omvang 2,625 m.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording T. de Mol (1994), H. Roodenburg, (2017)
Verwerving In 1985 is een aantal notulenboeken aan het Gemeentearchief in bewaring gegeven en in 1990 een tweede deel van het archief. In 1992 is een derde gedeelte overgebracht.
Aanvullingen In 2007 waren er twee aanvullingen op het archief, die in 2017 zijn verwerkt.
Selectie Uit het archief zijn dubbelen verwijderd.
Ordening De drie overgedragen delen van het archief zijn samengevoegd en in 1994 in een voorlopige inventaris beschreven. In 2017 is deze omgewerkt tot een inventaris met het onderscheid tussen stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
Voorwaarden voor raadpleging Alle stukken jonger dan 20 jaar zijn alleen raadpleegbaar na toestemming van de bruikleengever.
De attestaties van personen in inventarisnummers 25 en 112 t/m 114 zijn na toestemming van de bruikleengever raadpleegbaar indien de personen aantoonbaar zijn overleden, óf 100 jaar na geboorte.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 324 Doopsgezinde Gemeente Nijmegen 1840 - 2003, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".