1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Bereik en inhoud In afwachting van de inventarisatie van het archief van de secretarie van de gemeente Nijmegen over de periode 1946-1984 stelt het Regionaal Archief Nijmegen voorlopige dossierinventarissen beschikbaar per hoofdrubriek.

Het secretariearchief van de gemeente Nijmegen (1946-1984) is in 18 hoofdrubrieken ingedeeld. Van elke hoofdrubriek is een afzonderlijke toegang gemaakt. In deze toegang vindt u de beschrijvingen van de dossiers uit de hoofdrubriek “Maatschappelijke zorg”, ingedeeld op basis van de Basis Archief Code (BAC). Met behulp van de ordeningsboom aan de linkerkant van het scherm is een goede indruk te krijgen van de onderwerpen van de dossiers in deze hoofdrubriek.
Archiefvormer Secretarie gemeente Nijmegen (1810-1991)
Plaats Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6 (1982-1991)
Nijmegen, Nieuwstraat 2 (1952-1978)
Nijmegen, Lange Nieuwstraat 2 (1941-1951)
Nijmegen, Korte Burchtstraat (1810-1941)
Periode 1946 - 1984
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 61 m.
Verantwoording 2012
Toegang Inventaris van het Secretariearchief Nijmegen, 1946 - 1984, hoofdrubriek Maatschappelijke zorg