779 Gemeente Wijchen 1810 - 1983


Rubriek: 2.2.2.1.1.1.2.3 College van Burgemeester en Wethouders
Archief 779 Gemeente Wijchen
Inventarisnummer 1137
Beschrijving Stukken betreffende de vergeefse poging om in een geschil tussen de gemeentesecretaris en wethouder Klasen een uitspraak te laten doen door een 'ereraad'
Periode 1947 - 1948
Bereik en inhoud Het onderwerp van het geschil blijkt niet uit de stukken.
Vorm 1 omslag