282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


Rubriek: 2.2.5.3 Landerijen en Opstallen
3 Landerijen en opstallen
Archief 282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt
Inventarisnummer 362
Beschrijving Uittreksel uit het hulpregister der hypotheken te Nijmegen betreffende de erfpacht aan P. Boerakker van een perceel bouwland, kadastraal Nederasselt, sectie A nrs. 156 en 157
Periode 1836
Vorm 1 stuk