282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


Rubriek: 2.2.5.3 Landerijen en Opstallen
3 Landerijen en opstallen
Archief 282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt
Inventarisnummer 365
Beschrijving Akte van verpachting aan A. Jaspers van een perceel grond, kadastraal gemeente Nederasselt, sectie B nrs. 159 en 160; afschrift
Periode 1847
Vorm 1 stuk