1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 323-404
Beschrijving "Stukken totten Raadt". Rekesten en andere ingekomen stukken ter behandeling door de raad
Periode 1657 - 1794
Bereik en inhoud De rekesten zijn gedeeltelijk voorzien van een marginale apostille. Men treft in deze serie ook aan akten van readmissie en soortgelijke verklaringen, alsmede stukken, formeel van rechterlijke aard, maar waarvan de behandeling tot de competentie van de raad behoorde. De stukken van maart-mei 1785 ontbreken.
De ingekomen brieven zijn in een afzonderlijke serie beschreven.
Vorm 140 omslag

Bestanddelen