960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 523-547 Akten inzake familieraden, 1811, 1814 - 1836, 1838, 25 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 527
Beschrijving 1817
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag