960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 651-659 Akten inzake emancipatie, 1811, 1814, 1817, 1819, 1821, 1822, 1829, 1832, 1835, 9 omslag
Geen informatie beschikbaar.