1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.07 Militairen en hun verwanten


Bestanddelen
Stukken betreffende diverse onderwerpen met betrekking tot de zorg voor militairen, gedemobiliseerden en hun verwanten, 1947 - 1983, 1 omslag
Circulaires van de Commissaris voor de Belangen van de Voormalige Nederlandsche Weermacht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende rijksbijdragen in de reiskosten voor grafbezoek voor nabestaanden van gesneuvelde militairen, 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de bemiddeling ten behoeve van diverse personen voor de verkrijging van rijksbijdragen in de kosten van grafbezoek door nabestaanden van gesneuvelde militairen, 1946 - 1973, 1 omslag
Stukken betreffende militaire tehuizen, 1962 - 1980, 1 omslag
Stukken betreffende het Katholiek Militair Tehuis (K.M.T.) Nijmegen, 1950 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Katholiek Militair Tehuis (K.M.T.) Nijmegen, geordend op subsidiejaar, 1950 - 1982, 2 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege ten behoeve van het Protestants Militair Tehuis (P.M.T.) Nijmegen, geordend op subsidiejaar, 1951 - 1982, 2 omslag
Stukken betreffende de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis, 1946 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende het plaatselijke comité‚ van de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (N.I.W.I.N.), 1946 - 1949, 1 omslag
Stukken betreffende Huize Insulinde aan de Voorstadslaan 274 van de Stichting Verblijf voor de Oud-Indisch Militair, 1946 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende de Vereniging tot Steun aan Nederlandse Militaire Oorlogsgewonden en Weduwen sinds Mei 1940 'Ereschuld en Dankbaarheid', 1949 - 1956, 1 omslag
Stukken betreffende de Districtscommissie Nijmegen van het Fonds ter Aanmoediging en Ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden (Fonds 1815 voor Oud-Militairen en Nagelaten Betrekkingen), 1945 - 1974, 1 omslag
Stukken betreffende het Demobilisatiecomité‚ Nijmegen, 1948 - 1952, 1 omslag