1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.09 Varende en zwervende bevolking


Bestanddelen
Stukken betreffende de plaatselijke afdeling van de Stichting Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart (K.S.C.C.), 1963 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van een subsidie aan de plaatselijke afdeling van de Stichting Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart (K.S.C.C.) voor de kosten van een maatschappelijk werker en een wijziging van de subsidiepercentages, 1977 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende de afbouw van de subsidie aan de plaatselijke afdeling van de Stichting Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart (K.S.C.C.) in verband met een bezuinigingsoperatie, de vertraging van een nieuwe centrale rijksregeling die de subsidie zou moeten overnemen en de inschakeling van Tweede Kamerleden bij de subsidieproblematiek, 1981 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting voor de Thuislozenzorg, 1961 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende de weigering en verlening van jaarlijkse subsidie aan de plaatselijke afdeling van de Stichting Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart (K.S.C.C.), geordend op subsidiejaar, 1961 - 1984, 3 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de St. Vincentiusvereniging ten behoeve van het woonwagenliefdewerk, geordend op subsidiejaar, 1958 - 1977, 3 omslag